top of page

林口溫德姆酒店

​4/1開始晚餐主題
港澳美食節

林口爵怡溫德姆酒店 (4).png

絕美的用餐環境

G75A1249.jpg
G75A1171.jpg

柯夢波丹COSMOPOLITAN
雜誌票選全台第四

S__122986510.jpg
S__122986507.jpg
S__122986515.jpg
S__122986514.jpg
S__122986513.jpg
S__122986512.jpg
S__122986511.jpg

地方媽媽午餐聚會的最佳地點
​兩個人只要用一張 (到6/30)
三月開始早午餐改成港點吃到飽

付款完成3/15
開始到飯店櫃台取票

bottom of page